Інформація про страхування туристів

На період туристичної подорожі Туроператор забезпечує страхування туриста, вартість якого включено у вартість туру. 

Страховик: Страхова компанія «ВУСО» ЄДРПОУ 31650052, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Малевича (Боженко), 31 тел.: (044) 237-12-34 . Інформаційний центр: 0 800 50 37 73. 

Вид страхування: медичне 30 000 євро та від нещасного випадку 1000 грн. Групове страхування. Програма страхування – B (Стандаарт) включає: страхування медичних та інших витрат (лікування в умовах стаціонару, лікування в амбулаторних умовах, стоматологічна допомога, медичні перевезення, репатріація, ритуальні послуги, проживання та супровід) та страхування від нещасних випадків. Базова програма (В, Стандарт) покриває ризики, пов'язані з лікуванням Covid-19:

 • при наявності симптомів застуди - тестування застрахованого на CОVID-19 за рахунок СК (в разі негативного результату, Застрахований оплачує тестування на COVID-19 самостійно);
 • амбулаторне / стаціонарне лікування COVID-19 хворого з наявністю симптомів захворювання - до 14 днів;
 • організація і оплата медичної евакуації хворого застрахованого;
 • витрати на зворотний квиток до місця постійного проживання для хворого CОVID-19 застрахованого в разі, якщо він знаходився на стаціонарному лікуванні і пропустив свій плановий рейс.

При настанні страхового випадку, передбаченого умовами цього Договору, Вам необхідно негайно звернутися у Головний офіс або регіональне представництво Сервісної компанії (СК) та повідомити такі відомості:

 • своє прізвище та ім’я;
 • назва Страхової компанії, номер Договору, територія та термін дії Договору;
 • причину звернення;
 • своє місцезнаходження (адрес лікарні, готелю) та номер контактного телефону. 

Надалі дотримуватись вказівок та рекомендацій представників Сервісної компанії. 

Контактні телефони СК зазначені у Договорі страхування.

У разі неможливості негайно зв'язатися з СК, Вам необхідно повідомити СК про обставини страхового випадку якнайшвидше, проте не пізніше 2-х діб з моменту настання випадку.

У випадку самостійної сплати послуг, які відшкодовується на умовах цього Договору, для відшкодування понесених витрат Вам необхідно звернутися в ПРАТ СК «ВУСО» протягом 15 днів з моменту повернення з-за кордону та надати такі документи:

 • довідки-рахунки з медичного закладу із зазначеними: прізвищем пацієнта, точним діагнозом захворювання, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, переліком наданих послуг з зазначенням дати надання окремої послуги та її вартості, загальною сумою до виплати;
 • оригінали рецептів на придбання медикаментів, виписані лікуючим лікарем, із штампом аптеки та зазначеною вартістю кожного препарату;
 • документи, що підтверджують факт здійснення оплати за надані послуги (розписка про отримання грошей, банківська квитанція з зазначеною сумою на переказ, рахунок за отримані послуги тощо).

Телефон Call-центру ПРАТ «СК «ВУСО»+3800 50 3773

При цьому Ви не звільняєтесь від обов’язку повідомити про настання страхового випадку Сервісну компанію не пізніше 2-х діб з моменту настання випадку.

Порядок надання послуг та виплати страхового відшкодування.

За страхуванням медичних витрат.

 1. Страхове відшкодування здійснюється шляхом сплати Страховиком рахунків СК. Порядок та строки виплати страхових відшкодувань обумовлюються договорами між Страховиком та СК 
 2. СК організовує та/або здійснює надання медичних та інших послуг ЗО, а Страховик відшкодовує витрати, що визначені обраною Страхувальником програмою страхування, зазначеною в цьому Договорі страхування.
 3. У випадку якщо надання медичних або інших послуг не було узгоджено із СК (або Страховиком), Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.
 4. Якщо в екстрених випадках ЗО були надані послуги без посередництва СК (в разі потреби отримання невідкладної медичної допомоги) та ЗО з поважних (об'єктивних, незалежних від її волі) причин не мала можливості повідомити про це СК, ЗО (її представник) зобов'язана повідомити про настання страхового випадку СК як тільки це стане можливим, проте не пізніше 2-х діб з моменту закінчення дії таких причин. В цьому випадку СК, за узгодженням зі Страховиком, вирішує питання про подальший порядок надання ЗО допомоги. До переліку поважних (об'єктивних, незалежних від волі ЗО) причин, що призвели до неможливості вчасного повідомлення СК, належить відсутність діючих засобів телефонного (стаціонарного або мобільного) зв'язку в місці прибування ЗО; непритомний стан ЗО (за відсутності осіб, які могли б представляти її інтереси, а саме родичів ЗО, які подорожують разом із нею, або осіб, що є застрахованими за цим полісом).
 5. Послуги, що відповідно до умов цього Договору страхування не відшкодовуються Страховиком, ЗО сплачує сама навіть тоді, коли вони включені у загальний рахунок.
 6. У випадку коли ЗО з об'єктивних, незалежних від неї причин самостійно сплатила послуги, які відшкодовуються на умовах цього Договору страхування, відшкодування витрат, понесених ЗО, здійснюється Страховиком після повернення ЗО в країну постійного проживання та надання Страховикові необхідних документів, зазначених у Договорі страхування. ЗО не звільняється від обов'язку повідомити про настання страхового випадку СК (Страховика) та узгодити з нею порядку подальшого отримання послуг, навіть якщо ЗО самостійно здійснить оплату послуг, що відшкодовуються відповідно до умов цього Договору страхування.
 7. Для отримання відшкодування самостійно сплачених послуг ЗО має право звернутися до Страховика протягом 15 днів з моменту повернення з-за кордону.

 

.